پاورپوینت درس ششم فارسی نهم

پاورپوینت درس ششم فارسی نهم

پاورپوینت درس ششم فارسی نهم

 

جهد کن که اگر اصیل و گوهری باشی , گوهرِ تن نیز داری که گوهرِ تن از گوهر اصل بهتر بُوَد؛

چنانکه گفته اند:

بزرگی , خرد و دانش راست نه گوهر را,

 

اگر مردم را با گوهرِ اصل , گوهرِ هنر نباشد ,

صحبتِ هیچ کس را به کار نیاید و در هر که این دو گوهر یابی , چنگ در وی زن و از دست مگذار که وی همه را به کار آید... .

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است